Von Willebrand

JIPPI! Så er de ikke syke likevel!

Lørdag 2.juni var en del corgientusiaster samlet i NKKs lokaler på Bryn. Etter en glimrende PowerPoint-presentasjon om valping fra Ingrid Prytz Ohm fikk Siri Alnæs ordet for å redegjøre om hva hun har funnet ut om von Willebrand disease, og Olav hadde statistikker fra USA som viste hvor mange av de testede som var affiserte. Det dreide seg om ca 10 %. Om tilstrekkelig mange blir testet, kan vi gå ut fra at % – tallet vil bli omtrent det samme her også.

Men dette er ikke noe nytt som har oppstått i de senere år. De første diagnosene ble gitt for over 30 år siden, basert på nokså usikre blodprøver. Det er først da et farmasøytisk firma utviklet den mye mer presise swab-testen, som også er mye lettere å gjennomføre, at dette har tatt av.

I løpet av de vel 30 årene man har kjent til muligheten for lavt nivå av von Willebrand-faktor i hund, kjente ingen til at noen noensinne hadde dødd av det. Heller ikke at noen hadde hatt problem i forbindelse med fødsel, keisersnitt eller andre operasjoner. Spørsmålet var da; dersom dette ikke er et problem, hvorfor skulle vi da gjøre det til et? Hvis hunden ikke er syk, hvorfor skal vi bruke store summer som ikke kommer andre enn de som selger testen til gode? ”If something is not broke, don’t repair it!”

Det er flere faktorer som regulerer blodkoagulering, Willebrand-faktoren er bare én av dem. Lavt nivå av von Willebrand-faktor er også velkjent hos mennesker, men vWd grad 1, som er det som er diagnostisert på corgi, regnes ikke som en sykdom, men bare en av mange tilstander hvor kroppen produserer litt mindre av et stoff enn det ideelle. Ved lavere nivå enn det som finnes ved grad 1, som grad 2 og 3, fins det medisiner som kan erstatte den vW faktoren kroppen produserer for lite av, som f.eks tyroksin om kroppen produserer for lite av det. Men altså, dette er ikke nødvendig ved grad 1.

Så, HURRA!

Vi har fått bekreftet fra autoritet at hundene våre IKKE ER SYKE, de vil ikke dø av blødninger, faren er over!

Anne Indergaard, som ikke var så engstelig i utgangspunktet, heller.

I alle fall ikke for annet enn at andre skulle bli det.