Oppdretterkriterier NWCK

NWCK har visse krav til oppdretterne som vil stå på klubbens oppdretterliste og benytte seg av valpeformidlingen. For å kunne benytte seg av valpeformidlingen må oppdretter stå på oppdretterlisten, og oppdretter må ha fylt ut egenmelding av kullet innen valpene er 6 uker.

NWCKs krav for å stå på oppdretterlisten:

-FCI godkjent kennelnavn

-gjennomført NKKs oppdretterskole eller NKK kynologikurs

-fylle ut egenmelding for hvert kull

-må ha gyldig medlemskap i NWCK

-må være bosatt i Norge

Egenmeldingen av valpekull må fylles ut for hvert kull uavhengig av om oppdretter vil bruke valpeformidlingen eller ikke. Informasjonen i egenmeldingen er anonymisert og svarene vises kun statistisk. Resultatene skal brukes i helsearbeidet og presenteres i RAS. Obligatorisk egenmelding innføres fra 01.01.2021. LES MER

Hva skjer om man ikke fyller kravene for å stå på oppdretterlisten? Da blir man fjernet fra listen og får ikke bruke valpeformidlingen på 1 år. Den enkelte kan etter den tid be om å komme tilbake på listen og benytte seg av valpeformidlingen.

Oppdretterne må selv dokumentere at kurskravene er fylt.

Oppdatert 21.12.2020