NS UCH Yorken Dusky Mandy of Kathla

 

Pembroke var den første av corgirasene som kom til landet. Tidlig i 1958 importerte Ellebeth Galtung fra Oslo sin første tispe og noe senere på året kom det en hannhund og en tispe til Gudmund Odden i Bøverdalen, alle fra England. Galtung tok også inn en hannhund i 1959.

Med utgangspunkt i disse hundene, noe import fra Sverige og bruk av hannhunder der, ble det ut over 60-tallet registrert gjennomsnittlig ca 20 valper hvert år.

Skikkelig fart i avl og oppdrett ble det etter at Knut Sigurd Wilberg tok inn sin Yorken Gallant Knight i 1967 og oppnådde å få den til Bamsestatuettvinner i 1968. Det kom inn flere hunder fra England like før og etter 1970. Knut Sigurd Wilberg så snart behovet for å samle corgifolket i en klubb. Han ble primus motor for etablering av interimsstyre og endelig konstituerende årsmøte i 1971.

På slutten av året fikk klubben samarbeidsstatus med Norsk Kennel Klubb. Gjennom de årene som er gått, er det blitt en klubb med stor takhøyde og et sosialt tilsnitt over miljø og samarbeide.

Oversikt over formenn/ledere

Knut Sigurd Wilberg.

Leder av interimstyret som førte til stiftelsen av klubben 20. april 1971.

Klubbens første styre besto av:

Knut Sigurd Wilberg, Ralf Campbell, Gudrun Jenssen, Irene Knudsen og Elisabeth Anspach

Formenn/ledere har vært:

Knut Sigurd Wilberg
1971-1973

Henry Jacobsen
1973-1974

Nils Røkenes
1974-1976

Leif-Herman Wilberg
1976-1980

Aasta Moe
1980-1984

Rolf Rune Miltvedt
1984-1996

Olav Hedne
1996-1999

Virve Wold
1999-2000

Rolf-Rune Miltvedt
2000-2003 (død desember 2003)

Leif-Herman Wilberg
2004-2006

Olav Hedne
2006-2008

Ingrid Prytz Ohm
2008-2009

Sverre Randen
2009-2011

Olav Hedne
2011-2012

Nina Ramberg
2012-2013

Rita Tilley Wilberg
2013-2018

Madelen Hærnes-Vestgård
2018-2020

Silje K. Bjarkøy
2020-