Kompensasjon ved kurs

Norsk Welsh Corgi klubb vil gjerne støtte medlemmer som ønsker å bli ringsekretærer og dommere.

NWCK refunderer kursavgift for gjennomført ringsekretærkurs og dommerelevkurs etter søknad.

Søknaden sendes NWCK sammen med kvittering for kursavgift og kopi av kursbevis.

Styret i NWCK behandler søknadene fortløpende på styremøtene.

Kontakt styret: info@corgi.no