Deltakere i Barn og Hund på Wærhaug gård 27.05.23.
Alle under 10 år.
Dommer: Henriette Vangen Østvang

Kat.nr. 01 Victoria med Kara (Vinner)
Kat.nr.02 Eva med Penny
Kat.nr.03 William med Sammy
Kat.nr.04 Abel med Pretty

Det ble kåret en vinner, de andre ble alle nr 2.
Alle fikk en pose med premier og godteri, vinneren fikk itillegg et utstillingsbånd sponset og laget av Elisabeth Eknes.