Paringsavgifter.

Tidligere var det mest vanlig at paringsavgiften var enten en valp eller en sum tilsvarende pris på en valp.

Nå er det mer vanlig at man tar en sum for selve paringsakten, spranget, og en bestemt sum pr. levende født valp i tillegg.

Noen begrenser oppad til et bestemt antall valper, andre tar for hele kullet. De fleste avtaler også at man får gratis omparing ved bare døde eller kun en levende født valp. Med det menes at man slipper å betale for spranget neste gang. Større oppdrettere med flere avlshunder kan også inngå avtale om at man i et slikt tilfelle kan benytte en av deres andre hannhunder.

Norsk Kennel Klub har ferdige skjemaer som kan skrives ut i forbindelse med paringer og hvor man kan velge et av disse paringsavgifts- alternativene og hvor man kan tilføre andre særvilkår.

Norsk Welsh Corgi klubb kan ikke få understreket nok hvor viktig det er å ha slike skriftlige avtaler underskrevet ved paringer. Skriv avtaler selv med din beste venn.

Når det gjelder størrelsen på paringsavgiften er dette noe som ofte gjenspeiler utstillings-og avlsmerittene til hannhunden. Forhold som frossen sæd og lagringsutgifter for denne kan også spille inn.

Dersom hannhundeieren for eksempel må reise til en flyplass for å hente og sende tispa, samt å ha henne hjemme noen dager, er det naturlig at slike utgifter blir dekket i tillegg til paringavgiften.

Til slutt kan det være på sin plass å nevne at kjøp og salg av tjenester er markedsstyrt.

Rita Tilley Wilberg