Øyelysingsattesten

Hva forteller den?

Kikker vi på de enkelte punktene beskrevet på denne attesten, er det viktig å huske på at noen øyensykdommer regnes som arvelig innen en rase, og som sporadiske funn i en annen. Mens cardigan kan ha arvelig PRA, er dette ukjent hos pembroke. Det er derfor viktig å være klar over om de enkelte sykdommene har betydning for rasen eller ikke. Vær også klar over at mesteparten av de sykdommer som er nevnt under ikke finnes på corgirasene.

Persisterende pupillmembran (PPM): Mer eller mindre alvorlige strengdannelser i fremre deler av øyet. Strengene er rester av vev (mest blodkar), som skulle vært tilbakedannet i fosterlivet. Dette er en misdannelse som stort sett har liten betydning for hunden

Persisterende hyperplastisk tunica vasculosa lentis/primær vitreus (PHTVL/PHPV): Dette er en misdannelse som representerer blodkar som skulle vært tilbakedannet i fosterlivet, men disse ligger i bakre deler av øyet. Kan opptre som alvorlig med for eksempel kataraktdannelse og sterk synssvekkelse.

Katarakt (medfødt): Katarakt betyr at linsene i øyet blir ugjennomtrengelige for lys, det vi ofte vil kalle blakking, eller at linsene blir grå/hvite. Medfødt katarakt er en medfødt misdannelse, og finnes ofte sammen med andre misdannelser i øynene.

Retinal dysplasi (RD): Medfødt misdannelse i netthinnene som sees som folddannelser eller lignende. Har oftest lite å si for synet, kan ha betydning i alvorlige tilfeller.

Hypoplasi av N. opticus/micropapill: Nervus opticus er det latinske navnet på synsnerven. Tilstanden betyr at synsnerven er underutviklet. Kan ramme det ene eller begge øynene og gi delvis eller total blindhet.

Collie eye anomaly (CEA): En gruppe misdannelser som oftest opptrer på collie, shetland sheepdog og beslektede raser. Finnes sporadisk på andre raser. Varierende alvorlighetsgrad.

Annet: Det finnes enkelte øyesykdommer/tilstander som ikke dekkes av skjemaet, og som kan beskrives her.

pectinatum abn. (kan kun fastsettes ved bruk av gonioskopi): Misdannelse av de delene av øyet som drenerer kammervæsken. Slike misdannelser kan disponere for å utvikle galukom (grønn stær). Gonioskopi er en spesialundersøkelse av de drenerende delene av øyet og utføres med spesielt utstyr. Aktuelt på enkelte raser, for eksempel engelsk springer spaniel.
Entropion: Innoverrulling av øyelokkene slik at hud og ofte hår blir liggende mot øyeeplet og irritere. Varierende grad av plager for hunden, fra lett renning til kronisk irritasjon som krever operasjon.

Ektropion/makroblefaron: Utoverkrengende/hengende øyelokk slik at støv og rusk kan samle seg på slimhinnene. Varierende grad av irritasjon. Stor variasjon på hva som regnes som normalt innenfor hver rase.

Distichiasis/ektopisk cilium: To ulike typer feilstilte/feilplasserte øyehår. Distichiasis er øyehår som vokser på øyelokksranden men vender inn mot øyet. Ektopisk cilium er hår som vokser på helt feil plass, f.eks. stikker ut gjennom slimhinnen på innsiden av øyelokket. Kan irritere i varierende grad og kan også være svært smertefullt. Begge tilstandene kan opereres.

Corneadystrofi: Utfellinger av hvitlig materiale i hornhinnen, kan ses som gråhvite flekker. Oftest av mindre betydning.

Katarakt (ikke medfødt): Katarakt betyr at linsene i øyet blir ugjennomtrengelige for lys, kalles ofte blakking, eller at linsene blir grå/hvite. Utbredelsen av forandringene tegnes inn i øyefiguren midt på attesten. Det finnes svært mang typer katarakt. Ikke alle kataraktforandringer anses som arvelige, men dersom det krysses av i punkt nr 15 ”under streken” så regnes funnet som en arvelig type. Kan gi total blindhet, men kan i mange tilfeller opereres.

Linseluksasjon (primær): Tilstand der linsen i øyet løsner av seg selv, rasebetinget. Svært alvorlig for syn og øyet. Det utvikles ofte katarakt og glaukom (grå og grønn stær) med tilhørende betennelser og smerter i tilslutning til denne tilstanden.

Retinal degen. (PRA): Framskridende tilbakedannelse/ødeleggelse av netthinnen, som er det laget i øyet hvor synsbildet dannes. Gir gradvis svekkelse av synet inntil hunden er helt blind.

Annet: Det finnes noen øyesykdommer/tilstander som ikke dekkes av skjemaet, og som kan beskrives her, brukes ofte til lidelser som er spesifikke for enkeltraser

Er det noen som ikke vet hvordan attesten ser ut, finnes det bilde.