GENERELT OM RASENE

Både cardigan og pembroke er generelt friske og sterke hunder, men selv om vi her i Norge i stor grad har vært forskånet fra arvelige sykdommer og defekter, vet vi at det i USA testes for en del arvelige sykdommer som foreløbig ikke forekommer innen den norske bestanden.

Klubben anbefaler allikevel at avlstisper øyelyses før parring og avlshanner en gang i året. Når det gjelder cardigan er det på grunn av mulighetene for import idag vanlig å DNA teste for arvelig PRA, slik at to bærere ikke parres. Valper etter fritestede foreldre er det ingen grunn til å teste.

Klubben har siden kuperingsforbudet i 1988 fremmet stumphaleavl og har i den anledning gjennomført en undersøkelse i samarbeid med Norges Veterinærhøyskole av ryggrad på flere generasjoner stumphalede hunder.

Vi tar allikevel for oss hunden «bit for bit» og ser på hva som i sjeldne tilfeller kan forekomme.

Kilde er «Hund, Avl og Helse», samt klubbens egne oppdrettere.

SKJELETTET
HD er kjent hos rasene i Norge, men utbredelsen og betydningen for rasen er minimal.
Korsbåndskade og spondylose er også kjent, men er lite utbredt og har liten betydning for rasen. Ett tilfelle av hemivertebra er kjent.

HUD/PELS
Få tilfeller av allergi og demodikose er kjent. Uønskede pels- og øye farger kan forekomme.

NERVE- OG MUSKELSYSTEMET
Epilepsi er kjent, men har liten eller ingen betydning for rasen.

HJERTE- OG KARSYSTEMET
Det kan muligens finnes hjerteproblem på rasen, men det er ikke stilt sikre diagnoser.

FORDØYELSESKANALEN
Hareskår og åpen gane forekommer en sjelden gang. Tannmangel – stort sett mangler P1 – har en middels utbredelse, men er uten betydning for rasen. Bittfeil kan også forekomme, men er som oftest svært moderat og det er langt mellom tilfeller av middels grad.

ØYET
Juvenil katarakt har vært påvist i rasen, men spiller sansynligvis liten rolle. PRA er kjent. Det dreier seg om to forskjellige typer PRA i cardigan og pembroke. PRA var et stort problem i cardigan frem til DNA-testen forelå. PRA kan også forekomme hos Pembroke, men har ikke vist seg å være noe problem. Klubben anbefaler allikevel øyelysing for begge raser.

KJØNNSORGANER OG URINVEIER
Fødselsvansker som resuterer i keisersnitt forekommer, men regnes som middels betydning for rasen.
Åpen buk og navlebrokk på valper kan forekomme.
Testikkelmangel er middels og det samme er tilfelle med urinsten.