Instruks for valpeformidler i NWCK.

Oppgaven er en viktig del av klubbens arbeid med å formidle valper som er ledige og omplasseringer av unge og voksne hunder når dette må til. Paringer og valpefødsler skal meldes inn til valpeformidler etter regler som står på Corgiklubbens hjemmeside.

Valpeformidleren er den som oppnår kontakt med de som ønsker seg valp og må ha en oppdatert viten. Ikke alle er på nett, har mail eller bruker hjemmesiden. Det er derfor viktig at valpeformidleren er tilgjengelig på telefon og har lyst og evne til å snakke med corgi- interesserte mennesker.

Valpeformidler informerer potensielle valpekjøpere om påtenkte kull, valper til salgs og at klubben har en hjemmeside som også viser oppdrettere for begge raser, samt oppdatert oversikt over valper til salgs. Valpeformidleren har plikt til snarest å oppdatere webmaster ved ny viten.

Valpeinformasjon på hjemmesiden legges ut av webmaster etter opplysninger fra valpe-formidler. Valpeformidler fører oppdatert informasjon over til Corgipost ved bladets fire manusfrister.

Valpeformidleren bør sette seg inn i Norsk Kennel Klubs etiske grunnregler for avl og oppdrett og anbefale alle som er involvert i transaksjoner med hund om å bruke ferdige skjema/avtaler utarbeidet av NKK. Valpeformidleren skal ikke fungere som avlsråd eller avlskonsulent, men informere interesserte om hva som finnes av valpekull. Styret presiserer at valpeformidling gjelder kun for oppdrettere i klubben med norsk oppdrett. For oppdrett i utland henvises til respektive lands raseklubb

18.01.17