Årsmøte NWCK 21.03.2023

21.03.2023  Årsmøte NWCK. Årsmøte holdes på Teams   Kandidater til styret i klubben må være inne innen 21.02.23. til : Det er lov å fremme alternative forslag på kandidater til vervene som er på valg. Forslag til kandidater må være valgkomiteens leder i hende 4 uker før årsmøtedatoen dvs 21.02.23. Forslag sendes til rita@wilberg.info   … Les mer