Velkommen til Norsk Welsh Corgi Klubb!

NWCK er raseklubben for rasene welsh corgi pembroke og welsh corgi cardigan. Klubben er knyttet opp mot Norsk Kennel Klubb.
www.corgi.no er NWCK sin offisielle hjemmeside, og her finner du mye informasjon om rasene generelt, helse, oppdrettere, valper til salgs samt klubbens komiteer og kontaktpersoner.

Mvh
Leder NWCK

 

Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons

Hei igjen!

Fikk beskjed om at denne mailen kunne være litt utydelig angående dette med stemming:

Da det ikke blir mulig å holde en eventuell avstemming via Skype anonym, må alle stemmer komme inn før møtet. Da enten pr. post eller på e-post, som beskrevet under.
Dette er for å unngå en situasjon hvor noen ber om at avstemming skal foregå anonymt, da vil det ikke være mulig avgi stemmer under selve møtet og vi må da forholde oss til stemmer som er kommet inn på forhånd.

Alle stemmer må være kommet frem til meg innen 30/03, slik at jeg får sjekket alle innkommende stemmer er fra betalende medlemmer, og sendt de videre til kasserer. Det er derfor viktig at alle følger retningslinjene gitt under, da vi på denne måten klarer å holde avstemningen anonym.


Med vennlig hilsen
Madelen Hærnes-Vestgård
Leder NWCK

Fra: Madelen Hærnes-Vestgård
Sendt: mandag 16. mars 2020 11:36
Emne: Angående årsmøtet i NWCK

Hei alle sammen

Som tidligere informert utgår årsmøtet som skulle vært gjennomført 18/03 grunnet Koronaviruset, da styret ikke finner det ansvarlig å gjennomføre et fysisk møtet i disse tider.
Men da sittende styret ønsker å trekke seg tilbake, og siden det er store usikkerheter rundt hvor lenge denne situasjonen vil være, har styret vedtatt at årsmøtet i år vil gjennomfører elektronisk.

Møtet er satt til onsdag 01.04.2020 kl. 19:00. I utgangspunktet vil vi benytte oss av Skype for å gjennomføre møtet, og alle betalende medlemmer vil da motta en link som de kan benytte for å delta i møtet. Mer informasjon om dette kommer nærmere møtedato. Saksliste som allerede er sendt ut vil fortsatt gjelde.

Møtet er utsatt i 14 dager, for at de som ønsker skal kunne forhåndsstemme via post. Man sender da stemmene sine på vanlig måte. Konvolutt i konvolutt, hvor utvendig konvolutt er merket med navn og «valg». Vi åpner også for at det skal være mulig avgi stemme via e-post. For å bevare anonymitet oppfordrer vi da til at mailen merkes med navn og valg, og at man legger ved et vedlegg (word eller PDF) som kun heter valg. Det er kun krav om at valg skal være anonymt dersom noen ønsker dette på årsmøtet, men vi må ta høyde for at noen ønsker dette på forhånd.

Forhåndsstemmer sendes til:
Post – Madelen Hærnes-Vestgård, Hærneskroken 44, 1545 HVITSTEN
E-post – madelen.hernes-vestgard@afgruppen.no

Med vennlig hilsen
Madelen Hærnes-Vestgård
Leder NWCK
... See MoreSee Less

Hei alle sammen

Som tidligere informert utgår årsmøtet som skulle vært gjennomført 18/03 grunnet Koronaviruset, da styret ikke finner det ansvarlig å gjennomføre et fysisk møtet i disse tider.
Men da sittende styret ønsker å trekke seg tilbake, og siden det er store usikkerheter rundt hvor lenge denne situasjonen vil være, har styret vedtatt at årsmøtet i år vil gjennomfører elektronisk.

Møtet er satt til onsdag 01.04.2020 kl. 19:00. I utgangspunktet vil vi benytte oss av Skype for å gjennomføre møtet, og alle betalende medlemmer vil da motta en link som de kan benytte for å delta i møtet. Mer informasjon om dette kommer nærmere møtedato. Saksliste som allerede er sendt ut vil fortsatt gjelde.

Møtet er utsatt i 14 dager, for at de som ønsker skal kunne forhåndsstemme via post. Man sender da stemmene sine på vanlig måte. Konvolutt i konvolutt, hvor utvendig konvolutt er merket med navn og «valg». Vi åpner også for at det skal være mulig avgi stemme via e-post. For å bevare anonymitet oppfordrer vi da til at mailen merkes med navn og valg, og at man legger ved et vedlegg (word eller PDF) som kun heter valg. Det er kun krav om at valg skal være anonymt dersom noen ønsker dette på årsmøtet, men vi må ta høyde for at noen ønsker dette på forhånd.

Forhåndsstemmer sendes til:
Post – Madelen Hærnes-Vestgård, Hærneskroken 44, 1545 HVITSTEN
E-post – madelen.hernes-vestgard@afgruppen.no

Med vennlig hilsen
Madelen Hærnes-Vestgård
Leder NWCK
... See MoreSee Less

Comment on Facebook

Stemmeseddel kan lastes ned fra hjemmesiden og ligger i høyre kolonne på siden: www.corgi.no

Hei alle sammen

Grunnet situasjonen i Norge i forbindelse med Koronaviruset, utsettes årsmøtet til Norsk Welsh Corgi Klubb. Avgjørelsen er tatt på bakgrunn av at NKKs lokaler holder stengt for besøkende, samt anbefalinger fra FHI. Vi i styret mener at dette er det mest ansvarlige å gjøre i denne situasjonen, og beklager kort varsel.

Vi vet dessverre ikke når det blir mulig å gjennomføre årsmøtet, men vil sende ut nytt tidspunkt så fort dette er klart.

Med vennlig hilsen
Madelen Hærnes-Vestgård
Leder NWCK
... See MoreSee Less

Viktig informasjon til klubber, forbund og regioner fra NKK

Bakgrunnsinformasjon

Det nye koronaviruset ble oppdaget i 2020 og ny kunnskap tilkommer stadig.

Det nye viruset er et koronavirus (coronavirus) og har etter hvert fått navnet SARS-CoV-2 som kan gi luftveisinfeksjon hos mennesker. I mange tilfeller har det kun gitt mild sykdom, men det rapporteres også om tilfeller av alvorlig sykdom og dødsfall.

For mer og oppdatert informasjon, viser vi til Folkehelseinstituttet sine sider om Koronaviruset.

FCI med generelle anbefalinger

FCI har i forbindelse med koronavirus-utbruddet kommet med anbefalinger til dommere, deltakere og arrangører for FCI-arrangementer. NKK anbefaler alle klubber, forbund og regioner som avholder arrangementer i tiden fremover å følge disse.

Anbefalinger til tiltak på hunde-arrangementer for å begrense smittespredning:

• Vask og desinfiser hendene ofte

• Unngå kroppskontakt som håndhilsning og annen kontakt mellom deltakere og dommere

• La utstillere selv vise sin hunds tenner og bitt for dommer
... See MoreSee Less

Load more