Velkommen til Norsk Welsh Corgi Klubb!

NWCK er raseklubben for rasene welsh corgi pembroke og welsh corgi cardigan. Klubben er knyttet opp mot Norsk Kennel Klubb.
www.corgi.no er NWCK sin offisielle hjemmeside, og her finner du mye informasjon om rasene generelt, helse, oppdrettere, valper til salgs samt klubbens komiteer og kontaktpersoner.

Mvh
Leder NWCK

 


Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons

Til alle NKKs klubber og forbund

NKK innstiller alle arrangementer 9. – 16. september i forbindelse med utbrudd av alvorlig sykdom

HS innstiller alle terminfestede arrangementer fra og med dags dato og frem til og med mandag 16.september 2019. Det vil bli tatt en ny vurdering og gjort et nytt vedtak på senere tidspunkt for arrangementer etter 16. september.

Hovedstyret beslutter å ikke sende norsk landslag til mesterskap i utlandet inntil videre.

Hovedstyret anbefaler at norske hunder ikke deltar på hundeutstillinger og prøver mv i utlandet inntil videre.

Bakgrunn:
Mattilsynet var i dag kl 13.00 vertskap for møte med det de kaller «næringen» - dvs de sentrale aktørene i saken, blant andre Mattilsynet selv, Veterinærinstituttet, NJFF, ulike veterinæraktører, NKK.

På dette møtet kom det tydelig frem at det jobbes med en rekke ulike mulige årsaker til det som nå skjer.

Det arbeides etter avkrefte/bekrefte metodikken – dvs at man tar for seg en og en mulighet årsak, og får avkrefte eller bekreftet denne. Dette er/ kan være tidkrevende arbeid.

Det kan være slik at man kan bekrefte årsaken raskt, men det kan også være slik at man må arbeide
seg gjennom en lang rekke mulige årsaker og fortløpende avkrefte disse. Dette vil med andre ord kunne ta tid.

Det må tas høyde for at man ikke kan komme med konklusjoner på årsak i løpet av inneværende uke heller, det kan også ta enda lenger tid enn det.

På bakgrunn av dette bør NKK fortsatt ta høyde for Worst case- at årsaken til dette er smittsomt hunder imellom, og ta våre beslutninger ut fra det.

NKK har mottatt flere henvendelser fra både FCI, nordiske og europeiske kennelklubber om deltakelse fra norske hunder på utstillinger, prøver, landslag mv. Det er uro hos hundeeiere og arrangører i utlandet knyttet til situasjonen.

Praktisk konsekvens og gjennomføring
NKK administrasjonen vil legge inn innstillinger på samtlige arrangementer i terminlisten/fagsystemet. Arrangører som ønsker å flytte arrangementet frem i tid må varsle dette til utstilling@nkk.no.

Arrangørene må selv gi informasjon direkte til påmeldte deltakere om innstillingen av sitt arrangement. Se informasjon vedr. evt. bruk av force majeure-prinsippet vedlagt. Denne informasjonen er også publisert på NKKs nettsider.

Når det gjelder praktiske forhold rundt evt. tilbakebetaling, aktivitetsavgift, IT-avgift mv vil vi komme med nærmere informasjon i løpet av denne uken.

Vedlagt følger juridisk grunnlag for arrangørenes anledning til å benytte force majeure-prinsippet ved avlysning av arrangementer i forbindelse med det pågående sykdomsutbruddet.

Norsk Kennel Klub understreker at det er opp til den enkelte arrangør hvorvidt man ønsker å benytte seg av force majeure-prinsippet. Dersom man velger å gjøre dette er det viktig med god varsling til deltakerne for at prinsippet skal kunne benyttes, se betenkning.

Vi ber om at deltakerinformasjon om innstillingen inklusive evt. informasjon om force majeure sendes med kopi til utstilling@nkk.no.

Med vennlig hilsen

Cecilie Holgersen
Avdelingsleder marked og kommunikasjon
mobil: 41541143, e-post: cecilie.holgersen@nkk.no
... See MoreSee Less

Styret i klubben vet at det er flere som etterlyser oppdateringer på klubbens hjemmeside. Dessverre er det slik at sittende styre ikke har kjennskap til hvordan den fungerer og derfor er det ikke mulig for oss å holde den oppdatert. Styret jobber med å finne en løsning som gjør dette mulig. Om det er noen som har god kjennskap til WordPress og koding, og har lyst til å bidra, ta kontakt med Ann-Merethe på post@montmorenja.com. ... See MoreSee Less

Comment on Facebook

Muligens noe vi kunne bidratt med, må snakke litt med familien. Haster dette?

Ole Nøtnes, kan du hjelpe?

Amalie Albrigtsen Wallenius?

Silje Kveane kan du slikt?

RASESPESIAL WELSH CORGI - FRIST FOR PÅMELDING 22.07.19

SWCK og NWCK inviterer til spesialutstillinger for corgirasene 3.og 4.august på Fredsplassen, Morokulien

SWCK 3.august, dommere: Barry Coulson (Woodhenge),GB: Cardigan, BIS valp, BIS avlsklasse Peter Clifton (Joseter),GB: Pembroke, BIS, BIS vet, BIS oppdretter
NWCK 4.august, dommere: Peter Clifton (Joseter), GB: Cardigan, BIS valp, BIS avlsklasse Barry Coulson (Woodhenge),GB: Pembroke, BIS, BIS vet, BIS oppdretter

Påmelding over internett:
SWCK:hundar.skk.se/internetanmalan/Start.aspxValp: SEK 180, Jr, Ungh, Åpen, Chk: SEK 380, Veteran: SEK 280
NWCK:https://www.nkk.no/kalender/category1296.html Valp: NOK 250, Voksen og veteran: NOK 375
Kontakt: SWCK: Jennica Skoglund Telefon: +46 793490979 Mail: utstallning@swck.org
NWCK: Leif-Herman Wilberg Telefon: +47 97027566 Mail: leif.herman@wilberg.info

OVERNATTINGS-MULIGHETER:
Morokulien Camping Arko-vegen 3572, 2240 Magnor morokuliencamping.no morokulien@morokuliencamping.no Telefon: +47 62835280 +47 97511527 NWCK/SWCK har holdt av hyttene i klubbens navn. Må benytte klubbens navn ved bestilling.
Montebello Camping Grensevegen, RV 2 2240 Magnor montebellocamping.no booking@montebellocamping.no Telefon: +47 62837233
Charlottenberg Camping Norra Haga, Høves 67040, Åmotsfors haganaset.se haganaset@sommervik.se Telefon: +46 57122023
Hotel Charlottenberg Charlottenbergvägen 2, 67332 Charlottenberg hotellcharlottenberg.se info@hotellcharlottenberg.se Telefon: +46 571781400 Det er kun 4 hunderom på hotellet. De er holdt av til deltagere ved vårt arrangement. Henvis til NWCK/SWCK ved bestilling
... See MoreSee Less

RASESPESIAL WELSH CORGI - FRIST FOR PÅMELDING 22.07.19

SWCK og NWCK inviterer til spesialutstillinger for corgirasene 3.og 4.august på Fredsplassen, Morokulien

SWCK 3.august, dommere: Barry Coulson (Woodhenge),GB: Cardigan, BIS valp, BIS avlsklasse Peter Clifton (Joseter),GB: Pembroke, BIS, BIS vet, BIS oppdretter 
NWCK 4.august, dommere: Peter Clifton (Joseter), GB: Cardigan, BIS valp, BIS avlsklasse Barry Coulson (Woodhenge),GB: Pembroke, BIS, BIS vet, BIS oppdretter

Påmelding over internett: 
SWCK:hundar.skk.se/internetanmalan/Start.aspxValp: SEK 180, Jr, Ungh, Åpen, Chk: SEK 380, Veteran: SEK 280 
NWCK:https://www.nkk.no/kalender/category1296.html Valp: NOK 250, Voksen og veteran: NOK 375
Kontakt: SWCK: Jennica Skoglund Telefon: +46 793490979 Mail: utstallning@swck.org 
NWCK: Leif-Herman Wilberg Telefon: +47 97027566 Mail: leif.herman@wilberg.info

OVERNATTINGS-MULIGHETER:
Morokulien Camping Arko-vegen 3572, 2240 Magnor morokuliencamping.no morokulien@morokuliencamping.no Telefon: +47 62835280 +47 97511527 NWCK/SWCK har holdt av hyttene i klubbens navn. Må benytte klubbens navn ved bestilling. 
Montebello Camping Grensevegen, RV 2 2240 Magnor montebellocamping.no booking@montebellocamping.no Telefon: +47 62837233 
Charlottenberg Camping Norra Haga, Høves 67040, Åmotsfors haganaset.se haganaset@sommervik.se Telefon: +46 57122023 
Hotel Charlottenberg Charlottenbergvägen 2, 67332 Charlottenberg hotellcharlottenberg.se info@hotellcharlottenberg.se Telefon: +46 571781400 Det er kun 4 hunderom på hotellet. De er holdt av til deltagere ved vårt arrangement. Henvis til NWCK/SWCK ved bestilling

Comment on Facebook

Måste man avmaska hundarna för att ställa ut ?

Load more