Velkommen til Norsk Welsh Corgi Klubb!

NWCK er raseklubben for rasene welsh corgi pembroke og welsh corgi cardigan. Klubben er knyttet opp mot Norsk Kennel Klubb.
www.corgi.no er NWCK sin offisielle hjemmeside, og her finner du mye informasjon om rasene generelt, helse, oppdrettere, valper til salgs samt klubbens komiteer og kontaktpersoner.

Mvh
Leder NWCK

 

 


RASESPESIAL WELSH CORGI

SWCK og NWCK inviterer til spesialutstillinger for corgirasene 3.og 4.august på Fredsplassen, Morokulien

SWCK 3.august, dommere: Barry Coulson (Woodhenge),GB: Cardigan, BIS valp, BIS avlsklasse Peter Clifton (Joseter),GB: Pembroke, BIS, BIS vet, BIS oppdretter
NWCK 4.august, dommere: Peter Clifton (Joseter), GB: Cardigan, BIS valp, BIS avlsklasse Barry Coulson (Woodhenge),GB: Pembroke, BIS, BIS vet, BIS oppdretter

Påmelding over internett:
SWCK: hundar.skk.se/internetanmalan/Start.aspx Valp: SEK 180, Jr, Ungh, Åpen, Chk: SEK 380, Veteran: SEK 280
NWCK: www.nkk.no/terminliste-utstilling-…/category860.html Valp: NOK 250, Voksen og veteran: NOK 375
Kontakt: SWCK: Jennica Skoglund Telefon: +46 793490979 Mail: utstallning@swck.org
NWCK: Leif-Herman Wilberg Telefon: +47 97027566 Mail: leif.herman@wilberg.info

OVERNATTINGS-MULIGHETER:
Morokulien Camping Arko-vegen 3572, 2240 Magnor morokuliencamping.no morokulien@morokuliencamping.no Telefon: +47 62835280 +47 97511527 NWCK/SWCK har holdt av hyttene i klubbens navn. Må benytte klubbens navn ved bestilling.
Montebello Camping Grensevegen, RV 2 2240 Magnor montebellocamping.no booking@montebellocamping.no Telefon: +47 62837233
Charlottenberg Camping Norra Haga, Høves 67040, Åmotsfors haganaset.se haganaset@sommervik.se Telefon: +46 57122023
Hotel Charlottenberg Charlottenbergvägen 2, 67332 Charlottenberg hotellcharlottenberg.se info@hotellcharlottenberg.se Telefon: +46 571781400 Det er kun 4 hunderom på hotellet. De er holdt av til deltagere ved vårt arrangement. Henvis til NWCK/SWCK ved bestilling
...

RASESPESIAL WELSH CORGI

SWCK og NWCK inviterer til spesialutstillinger for corgirasene 3.og 4.august på Fredsplassen, Morokulien

SWCK 3.august, dommere: Barry Coulson (Woodhenge),GB: Cardigan, BIS valp, BIS avlsklasse Peter Clifton (Joseter),GB: Pembroke, BIS, BIS vet, BIS oppdretter 
NWCK 4.august, dommere: Peter Clifton (Joseter), GB: Cardigan, BIS valp, BIS avlsklasse Barry Coulson (Woodhenge),GB: Pembroke, BIS, BIS vet, BIS oppdretter

Påmelding over internett: 
SWCK: https://hundar.skk.se/internetanmalan/Start.aspx Valp: SEK 180, Jr, Ungh, Åpen, Chk: SEK 380, Veteran: SEK 280 
NWCK: https://www.nkk.no/terminliste-utstilling-…/category860.html Valp: NOK 250, Voksen og veteran: NOK 375
Kontakt: SWCK: Jennica Skoglund Telefon: +46 793490979 Mail: utstallning@swck.org 
NWCK: Leif-Herman Wilberg Telefon: +47 97027566 Mail: leif.herman@wilberg.info

OVERNATTINGS-MULIGHETER: 
Morokulien Camping Arko-vegen 3572, 2240 Magnor morokuliencamping.no morokulien@morokuliencamping.no Telefon: +47 62835280 +47 97511527 NWCK/SWCK har holdt av hyttene i klubbens navn. Må benytte klubbens navn ved bestilling. 
Montebello Camping Grensevegen, RV 2 2240 Magnor montebellocamping.no booking@montebellocamping.no Telefon: +47 62837233 
Charlottenberg Camping Norra Haga, Høves 67040, Åmotsfors haganaset.se haganaset@sommervik.se Telefon: +46 57122023 
Hotel Charlottenberg Charlottenbergvägen 2, 67332 Charlottenberg hotellcharlottenberg.se info@hotellcharlottenberg.se Telefon: +46 571781400 Det er kun 4 hunderom på hotellet. De er holdt av til deltagere ved vårt arrangement. Henvis til NWCK/SWCK ved bestilling

Innkalling til årsmøte
i NORSK WELSH CORGI KLUBB mandag 18.mars 2019
Sted: Tanngarden, Sørumsandveien 73, 1920 Sørumsand kl 1900

SAKSLISTE:
1. Godkjenning av innkalling og saksliste
2. Valg av møteleder
3. Valg av protokollfører og 2 til å undertegne protokollen
4. Valg av tellekorps
5. Årsberetning 2018
6. Regnskap 2018
7. Forslag til budsjett for 2019
8. Kontingent for 2020
9. Forslag fra medlemmene
10.Forslag fra styret.
11.Valg

Leder: Madelen Hærnes-Vestgård - ikke på valg
Nestleder: Ingrid Prytz Ohm - på valg for 2 år Styremedlem: Inger Lise Rokstad - på valg for 2 år
Styremedlem: Elisabeth Waksvik - på valg for 2 år
Styremedlem: Ann-Merethe S.Rønning - ikke på valg
Kasserer: Anita Bjørnstad - ikke på valg
1. varamedl: Nina Ramberg - på valg for 1 år
2. varamedl: Synnøve Miltvedt - på valg for 1 år
Revisor: Richard Gjersøe - ikke på valg
Vararevisor: Jorunn Simonsen - ikke på valg
Valgkomitè: Rita Tilley Wilberg – leder - ikke på valg Gry Moen - ikke på valg
Tonje Rønnevig - ikke på valg
Andre Kragset - vara - på valg for 1 år

Forslag til årsmøtet må være klubben/valgkomiteen i hende senest 10.02.2019
Kandidater til valg må være forespurt og sagt ja.
Stemmeberettigede er kun de som har betalt kontingent for 2019

Vel møtt STYRET

Corgipost: utnevnes av styret etter valget
Redaktør: Hilde Røtterud – ikke på valg
Susann Bryn - på valg for 2 år
Janne Linnerud - på valg for 2 år
Styrets representant tiltrer.
...

Nå har vel de fleste av oss fått mye snø og da er det vel mange som har tatt fine vinterbilder av corgiene sine. Send gjerne noen av de til meg på mail: inger-lise@rokstad.org, så kanskje de dukker opp på hjemmesiden til Norsk Welsh Corgi Klubb 😀 ...

 

Comment on Facebook

Det har kommet inn mange flotte vinterbilder, så det sier jeg tusen takk til. Bare fortsett å sende inne 😀

Husk at du må være medlem av klubben for å få bilde på hjemmesiden.

Er ikke detta innafor???? 😜😜😜 Finn corgien....😂😂👌👌

Sendt 😁

Sendt☺️

Sendt 😀

Sendt😊

Sendt 🙂

+ View previous comments

Hei 🙂 Redaksjonen i corgipost redaksjonen etterlyser hverdagshistorier med bilder fra medlemmer av corgi klubben til de neste nummerene.
Hverdagshistorier kan inneholde hva enn dere føler for dere vil fortelle om 🙂
Merk mailen med hverdagshistorier,den må være inne før 15 februar hvis den skal komme med i det neste nummeret. Kommer det inn mange historier vil de bli fordelt ut i de forskjellige nummerene,så alle kommer med 🙂
Mailen skal sendes til corgipost@corgi.no
...

Hei alle sammen.

Starter med å ønske dere alle et riktig godt nytt år.
I forbindelse med nytt år, så nærmer det seg årsmøte den 18. mars og hvert år deles det ut priser på årsmøte. Championatpris til alle nye norske champions innen alle NKKs konkurransegrener. I tillegg deles det ut lilla og rød pris. Lilla pris deles ut til veteraner som har oppnådd minst 3 CK i løpet av kalenderåret. Rød pris deles ut til hunder som har utmerket seg i agility, lydighet, rallylydighet, funksjonsanalyse og spor.
Så har du en hund som oppfyller kriteriene for en pris, så må du melde fra om det innen fredag 25.01.19.
På årsmøte skal det velges medlemmer til styret. Har dere forslag så send det til leder for valgkomiteen Rita Tilley Wilberg rita@wilberg.info
...

 

Comment on Facebook

Yvonne Langerud 😀

Hvilken adresse skal priser meldes inn til?

Hvor er dette?☺️

+ View previous comments

Load more