Årsmøte i NWCK blir 19. mars 2024 kl. 19 på Teams.

Saker til årsmøte den 19.03.24 må være inne innen 19.02.24. Sendes til info@corgi.no

 

Disse verv er på valg 2024.
Styret:
Leder Silje 2 år
Styremedl Inger Lise 2 år
Vara Nina 1 år
Vara Henriette 1 år

Revisor
Leder Richard 2 år
Vara Jorunn 1 år

Valgkomite:
Leder Rita 2 år
Medl Tonje 2 år
Medl Andre 2 år
Vara Jane 1 år

Alle, utenom styrets leder, har sagt ja til gjenvalg.

Corgipost utpekes av styret.

Kandidatforslag sendes valgkomiteens leder innen fristen som er 19.frebruar 2024

Bruk denne epostadressen:
rita@wilberg.info