21.03.2023  Årsmøte NWCK.

Årsmøte holdes på Teams

 

Kandidater til styret i klubben må være inne innen 21.02.23. til : Det er lov å fremme alternative forslag på kandidater til vervene som er på valg. Forslag til kandidater må være valgkomiteens leder i hende 4 uker før årsmøtedatoen dvs 21.02.23. Forslag sendes til rita@wilberg.info

 

 

Saker til årsmøte den 21.03.23 må være inne innen 21.02.23.

Sendes til info@corgi.no

Vedrørende priser.

Da har det plutselig gått et år igjen og det nærmer seg tiden hvor vi hedrer de hunder og eiere som har oppnådd noe ekstra i 2022.

Derfor må dere som har en hund som har blitt champion innen en av NKKs konkurransegrener melde fra.
Rød pris deles ut til hunder som har utmerket seg i agility, lydighet, rallylydighet, funksjonsanalyse og spor.
Meld fra om du har en som har utmerket seg her og Lilla pris deles ut til veteraner med minst 3 CK i løpet av et kalenderåret.

Meld fra på epost til inger-lise@magpies.no innen 01.02.23.