Regler for NWCKs utmerkelser.

Regler for NWCKs utmerkelser.

Championatpremie
Tildeles alle nye norske champions innen alle NKKs konkurransegrener.

Lilla pris
Lilla pris deles ut til veteraner med minst 3 CK i løpet av et kalenderår

Rød pris
Rød pris deles ut til hunder som har utmerket seg i agility, lydighet, rallylydighet, funksjonsanalyse og spor.


Årets gullcorgi.

Kriterier og poengutregning.

Kriterier:

Hundens eier(e) må være medlem av NWCK.

De 5 beste utstillingene for hunden i kalenderåret er tellende.

Utstillingene må stå på NKKs terminliste og være offisielle.

Poengutregning Gull – Corgi Liste.

1: For utstillinger med 1 til og med 10 deltagende hunder gis følgende grunnpoeng.

1BHK   2BHK   3BHK   4BHK  
  : 4 poeng   : 3 poeng   :2 poeng   :1 poeng
1BTK   2BTK   3BTK   4BTK  

I tillegg gis 1 poeng for hver 5. hund man slår.
Med dette menes at den hund som blir BIR får tilleggspoeng for å ha slått samtlige hunder.
Både hannhunder og tisper, mens de øvrige får tilleggspoeng hvis de har slått 5 hunder eller mer av sitt eget kjønn

  1. For utstillinger fra og med 11 deltagende hunder og oppover gis følgende grunnpoeng:
1BHK   2BHK   3BHK   4BHK  
  : 6 poeng   : 4 poeng   :3 poeng   :2 poeng
1BTK   2BTK   3BTK   4BTK  

I tillegg gis 1 poeng for hver 5. hund man slår som i punkt 1

 

 

 

 

 

Comments are closed.