Klubbhistorikk

Klubbhistorikk


NS UCH Yorken Dusky Mandy of Kathla

 

Pembroke var den første av corgirasene som kom til landet. Tidlig i 1958 importerte Ellebeth Galtung fra Oslo sin første tispe og noe senere på året kom det en hannhund og en tispe til Gudmund Odden i Bøverdalen, alle fra England. Galtung tok også inn en hannhund i 1959.

Med utgangspunkt i disse hundene, noe import fra Sverige og bruk av hannhunder der, ble det ut over 60-tallet registrert gjennomsnittlig ca 20 valper hvert år.

Skikkelig fart i avl og oppdrett ble det etter at Knut Sigurd Wilberg tok inn sin Yorken Gallant Knight i 1967 og oppnådde å få den til Bamsestatuettvinner i 1968. Det kom inn flere hunder fra England like før og etter 1970. Knut Sigurd Wilberg så snart behovet for å samle corgifolket i en klubb. Han ble primus motor for etablering av interimsstyre og endelig konstituerende årsmøte i 1971.

På slutten av året fikk klubben samarbeidsstatus med Norsk Kennel Klubb. Gjennom de årene som er gått, er det blitt en klubb med stor takhøyde og et sosialt tilsnitt over miljø og samarbeide.

Oversikt over formenn/ledere

Knut Sigurd Wilberg.

Leder av interimstyret som førte til stiftelsen av klubben 20. april 1971.

Klubbens første styre besto av:

Knut Sigurd Wilberg, Ralf Campbell, Gudrun Jenssen, Irene Knudsen og Elisabeth Anspach

 

 

Formenn/ledere har vært:

Knut Sigurd Wilberg

1971-1973

Henry Jacobsen

1973-1974

 

Nils Røkenes

1974-1976

Leif-Herman Wilberg

1976-1980

Aasta Moe

1980-1984

Rolf Rune Miltvedt

1984-1996

Olav Hedne

1996-1999

Virve Wold

1999-2000

Rolf-Rune Miltvedt

2000-2003 (død desember 2003)

Leif-Herman Wilberg

2004-2006

Olav Hedne

2006-2008

Ingrid Prytz Ohm

2008-2009

Sverre Randen

2009-2011

Olav Hedne

2011-2012

Nina Ramberg

2012-2013

Rita Tilley Wilberg

2013-2018

Madelen Hærnes-Vestgård

2018-2020

Silje K. Bjarkøy

2020-

 

 

 

 

 

 

Comments are closed.