Innkalling til årsmøte

LAST NED INNKALLNING I PDF


Innkalling til årsmøte
Norsk Welsh Corgi Klubb, 23.mars 2021

Møtet avholdes digitalt på Teams kl 1900.

Påmelding til info@corgi.no med navn og epostadresse innen 15. mars 2021.

 

Møtet starter kl 1900. Vi ber derfor alle om å ha logget seg på mellom kl 1800-1830. For
spørsmål angående innlogging, kontakt Christine Sonberg, tlf 484 47 273

SAKSLISTE:
1.Godkjenning av innkalling og saksliste
2.Valg av møteleder
3.Valg av protokollfører og 2 til å undertegne protokollen
4.valg av tellekorps
5.Årsberetning 2020
6.Regnskap 2020
7.Forlag til budsjett 2021
8.Kontingent for 2022
9.Forslag fra medlemmene
10.Forslag fra styret
11.Valg

Leder: Silje Kathrine Bjarkøy – ikke på valg
Nestleder: Ingrid Prytz Ohm – trakk seg i perioden, ønsker ikke gjenvalg
Styremedlem: Bjørn Erling Løken – ønsker gjenvalg
Styremedlem: Marita J Buskerud -ønsker ikke å fortsette,
Styremedlem: Silje M Belgen – ønsker ikke gjenvalg
Kasserer: Anita Bjørnstad – ikke på valg
1.varamedlem: Inger-Lise Rokstad -ønsker gjenvalg
2.varamedlem: Per E Eek -ønsker gjenvalg
Revisor: Richard Gjersøe – ikke på valg
Vararevisor: Jorunn Simonsen – ønsker gjenvalg

Valgkomite:
Rita Tilley Wilberg -leder – ikke på valg
Gry Moen – ikke på valg
Tonje Rønnevig – ikke på valg
Andre Kragset – ønsker gjenvalg
CorgiPost: Utnevnes av styret etter valget

Forslag fra medlemmene må være styret i hende/poststemplet senest 4 uker før møtedato.
Forslag til kandidater til valg må være valgkomiteen i hende/poststemplet senest 4 uker før
møtedato.

Stemmeberettigede er kun de som har betalt kontingent for 2020
Vel møtt, Styret

 

Comments are closed.