STYRETS KONTAKTPERSON TIL CORGIPOST

Styret utpeker et medlem av styret til å være kontaktperson for Corgipost. For nærmere beskrivelse av arbeidsoppgaver m.m. se dokument som beskriver «Retningslinjer for Kontaktpersoner/ komiteer underlagt styret» og «Instruks for redaksjonskomiteen»

28.09.2017