REPRESENTANT TIL NKKS REPRESENTANTSKAPSMØTE

Styret vedtok at representant og vararepresentant til NKKs representantskapsmøte fra NWCK fast skal være:
Representant: Leder
1. vara: Nestleder
2. vara: Sekretær
07.10.2015