NESTLEDER

Nestleder fungerer i leders sted når denne ikke kan møte, på annen måte ikke er tilgjengelig eller når leder har delegert oppgaver til nestleder.

28.09.2017