NESTLEDER
Nestleder fungerer i leders sted når denne ikke kan møte, på annen måte ikke er tilgjengelig eller når leder har delegert oppgaver til nestleder.
18.02.2016