Materialforvalter

Skal holde oversikt over klubbens utstyr og sørge for eventuelt utlån av dette. Det skal føres utlånsliste. Se egen kontrakt utarbeidet for dette.
Det skal føres en materialliste som skal inngå i styrets årsmelding. Styret skal holdes løpende orientert om utstyret, mangler og eventuelt behov for nytt utstyr.
Matreialforvalter sørger for at våte telt eller annet utstyr blir tørket.

Ved klubbens arrangementer skal materialforvalteren være behjelpelig med (kan delegeres):
– å laste på og av henger
– bringe henger og utstyr til arrangementsplassen og tilbake til oppbevaringsbrakka

Styret eller utstillingskomiteen skal holde materialforvalteren godt informert om fremtidige arrangementer. De skal også i god tid informere materialforvalter om hvilke ting som skal være med på hengeren.

De tre nøklene til brakka skal fordeles: En hos materialforvalter, en hos leder av NWCK og en skal ligge på et sted i nærheten av brakka (i kodet nøkkelboks)

Materialforvalter skal sørge for at det er romtemperatur i brakka til enhver tid.

28.09.2017