Kompensasjon ved kurs

Du går på NKK- kurs, NWCK betaler!

Norsk Welsh Corgi klubb vil gjerne støtte medlemmer som ønsker å øke egne kunnskaper og høyne kompetanse når det gjelder hund og arbeid innenfor vår hundeorganisasjon.

Norsk Kennel Klub tilbyr mange interessante kurs både sentralt, i regionene og i medlemsklubber og forbund. Det er bare å gå inn på hjemmesiden til disse, og finne ut hvilke tilbud som finnes i ditt nærområde.

Kurstilbudene kan for eksempel være:

  • Oppdretterskolen
  • Kynologikurs (læren om hund)
  • Instruktørkurs (i agility, lydighet, bruks, blodspor)
  • Ringsekretærkurs
  • Dommerelevkurs for eksteriørdommere
  • Organisasjonskurs

NWCK refunderer kursavgift og deler av eventuelle reise- og oppholdsutgifter etter søknad.
Søknaden sendes NWCK sammen med alle bilag i forbindelse med kurset og kopi av kursbeviset.

Styret i NWCK behandler søknadene fortløpende på styremøtene.

Kontaktperson:
Styret: info@corgi.no