Klubbhistorikk

NS UCH Yorken Dusky Mandy of Kathla

NS UCH Yorken Dusky Mandy of Kathla

Pembroke var den første av corgirasene som kom til landet. Tidlig i 1958 importerte Ellebeth Galtung fra Oslo sin første tispe og noe senere på året kom det en hannhund og en tispe til Gudmund Odden i Bøverdalen, alle fra England. Galtung tok også inn en hannhund i 1959.

Med utgangspunkt i disse hundene, noe import fra Sverige og bruk av hannhunder der, ble det ut over 60-tallet registrert gjennomsnittlig ca 20 valper hvert år.

Skikkelig fart i avl og oppdrett ble det etter at Knut Sigurd Wilberg tok inn sin Yorken Gallant Knight i 1967 og oppnådde å få den til Bamsestatuettvinner i 1968. Det kom inn flere hunder fra England like før og etter 1970. Knut Sigurd Wilberg så snart behovet for å samle corgifolket i en klubb. Han ble primus motor for etablering av interimsstyre og endelig konstituerende årsmøte i 1971.

På slutten av året fikk klubben samarbeidsstatus med Norsk Kennel Klubb. Gjennom de årene som er gått, er det blitt en klubb med stor takhøyde og et sosialt tilsnitt over miljø og samarbeide.

Oversikt over formenn/ledere

Knut Sigurd Wilberg.

Leder av interimstyret som førte til stiftelsen av klubben 20. april 1971.

Klubbens første styre besto av:

Knut Sigurd Wilberg, Ralf Campbell, Gudrun Jenssen, Irene Knudsen og Elisabeth Anspach

Formenn/ledere har vært:

1971-1973 Knut Sigurd Wilberg

1973-1974 Henry Jacobsen

1974-1976 Nils Røkenes

1976-1980 Leif-Herman Wilberg

1980-1984 Åsta Moe

1984-1996 Rolf Rune Miltvedt

1996-1999 Olav Hedne

1999-2000 Virve Wold

2000-2003 Rolf-Rune Miltvedt (død desember 2003)

2004-2006 Leif-Herman Wilberg

2006-2008 Olav Hedne

2008-2009 Ingrid Prytz Ohm

2009-2011 Sverre Randen

2011-2012 Olav Hedne

2012-2013 Nina Ramberg

2013- Rita Tilley Wilberg