Kriterier for å stå som oppdretter på klubbens hjemmeside:

– Må være betalende medlem av klubben

– Må være bosatt i Norge

– Må ha oppdrettet minst et kull av den rasen du ønsker å stå på oppdretterlisten for

– Må ha FCI godkjent kennelnavn

– Skal ha gjennomgått enten NKKs oppdretterskole eller kynologikurs, evt. tilsvarende

– Skal følge NKKs etiske retningslinjer vedrørende avl og oppdrett

– Skal ha satt seg inn i klubbens RAS- dokument og være innforstått med klubbens retningslinjer for avl og oppdrett.

– Må disponere minst en avlstispe