INFORMASJON TIL NWCKs OPPDRETTERE

Prosedyre for web-annonsering av valpekull:

Send følgende informasjon til webmaster: web@corgi.no

Med kopi til valpeformidler: valpeformidler@corgi.no

 • Kennelens navn
 • Adresse
 • Webside
 • E-mail
 • Telefonnummer
 • Navn
 • Bilde
 • Annen informasjon om foreldrene
 • Paringsdato
 • Forventet valping
 • Forventet leveringsdato

Kun stambokberettigede titler skal med i forbindelse med navn på mor og far

Dere er selv ansvarlige for å oppdatere all informasjon. Når valpene er født, gir dere tilbakemelding på fødseldato og leveringstid, samt antall valper, kjønn og farger og antall stumphaler (pembroke).

Dette vil bli stående til valpene er 8 uker, deretter blir den automatisk fjernet. Om dere har ledige valper etter 8 uker ber vi dere informere oss om dette. Annonsen vil da bli stående i ytterigere 30 dager.

NWCK oppfordrer også alle sine oppdrettere til å melde inn sine valpekjøpere i Norsk Welsh Corgi Klubb, og betale medlemskapet det første året.

HUSK! Alle oppdateringer skal sendes til webmaster OG valpeformidler!!!

Tusen takk!