Tildeles alle nye norske champions innen alle NKKs konkurransegrener.