Innkalling til årsmøte i Norsk Welsh Corgi Klubb.

Innkalling til årsmøte i Norsk Welsh Corgi Klubb.

March 19, 2018, 7:00pm - March 19, 2018, 5:00pm

Tanngarden, Sørumsandveien 73, 1920 Sørumsand

Dagsorden:
1. Godkjenning av innkalling og dagsorden.
2. Valg av møteleder.
3. Valg av protokollfører og 2 til å undertegne protokollen.
4. Valg av tellekorps.
5. Årsberetning 2017.
6. Regnskap 2017.
7. Forslag til budsjett 2018.
8. Kontingent for 2019.
9. Innkomne forslag fra medlemmene.
10. Innkomne forslag fra styret.
11. Valg.

Leder: Rita Tilley Wilberg på valg for 2 år
Nestleder: Ingrid Prytz Ohm ikke på valg
Styremedlem: Madelen Hærnes-Vestgård på valg for 2 år
Styremedlem: Inger-Lise Rokstad ikke på valg
Styremedlem: Elisabeth Waksvik ikke på valg
Kasserer: Anita Bjørnstad ikke på valg
1. Varamedl: Bjørn Erling Løken på valg for 1 år
2. Varamedl: Kari Brønn Lysholm på valg for 1 år
Revisor: Richard Gjersøe på valg for 2 år
Vararevisor: Jorunn Simonsen på valg for 2 år
Valgkomitè: Hanne Tvestad - leder på valg for 2 år
Mimmi Engen Momrak på valg for 2 år
Irene Serigstad på valg for 2 år
Andre Kragset - vara på valg for 1 år
Forslag til årsmøte må være klubben/valgkomiteen i hende senest 11.02.2018.
Kandidater til valg må være forespurt og sagt ja.
Stemmeberettigede er kun de som har betalt kontingent for 2018.

Vel møtt STYRET.

Corgipost: Utnevnes av styret etter valget.
Kyrre Eirik Øien - på valg for 2 år.
Susan Bryn - ikke på valg
Janne Linnerud - ikke på valg
Styrets representant tiltrer.

3 interested  ·  7 going
Aktivitets kalender for NWCK

Aktivitets kalender for NWCK

November 18, 2018, 2:00am - November 18, 2018, 11:00am

2018
11.01.18 Styremøte hos Rita
19.03.18 Årsmøte i NWCK, Tanngarden, Sørumsandveien 73, 1920 Sørumsand kl 1900
05.04.18 Lydighetskurs i Gjerdrum oppstart kl 1900
28.04.18 Dommerkonferanse for cardigan og pembroke, NKKs lokaler, Bryn
04.-06.05.18 Gjeterhund kurs på Årnes
03.06.18 Spesialutstilling med storcert: Drammen Hundepark. Dommer: Ingrid Prytz Ohm
09.06.18 Hundens dag, NWCK vil ha eget opplegg
08.09.18 Corgiens dag, Wærhaug gård, dommer Bjørn Erling Løken
16.-18.11.18 Dogs4All. Norges Varemesse, Lillestrøm.

5 interested  ·  1 going
Load more